O nas

 

Samorządowy Zakład Wodociągi i Kanalizacja w Walcach jest jednostką organizacyjną gminy Walce nieposiadającą osobowości prawnej.

Samorządowy Zakład Wodociągi i Kanalizacja w Walcach zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie gminy Walce. Wodę pozyskuje z dwóch studni głębinowych i po uzdatnieniu (poprzez usuwanie żelaza, manganu oraz napowietrzanie) dostarczana do odbiorców. Studnie głębinowe oraz Stacja Uzdatniania Wody znajdują się w Rozkochowie.

Miejscowości Walce, Stradunia, Grocholub, Rozkochów, Zabierzów, Brożec są uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej. Ścieki z miejscowości, które nie są uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej odbiera wyspecjalizowana firma, która dostarcza je do Punktu zlewczego w Walcach. Ścieki z terenu Gminy Walce trafiają do oczyszczalni ścieków ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Zdzieszowicach.

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry